Poseta Indiji: susret sa izvo?a?ima programa i odlazak sa ve?ere koju je priredio predsednik Radakri?nan