Poseta novom brodu "Romanija", sagrađenom u brodogradilištu "3. maj" na Rijeci