Poseta novom brodu "Romanija", sagra?enom u brodogradili?tu "3. maj" na Rijeci