Razgovor u Gradskoj ve?nici Br?kog sa predstavnicima radnih kolektiva