Poseta Rumuniji: prilikom dolaska u Stamora Moravitu