Prijem grupe protestantskih sve?tenika i profesora, u?esnika "seminara Edi ?ervuda"