Na sve?anoj predstavi operete "Slepi mi?" od J. ?trausa u Be?koj operi: na kraju predstave