Poseta Austriji: intervju austrijskoj agenciji i odlazak iz "Burga" u Gracu