Zajedni?ka sednica Izvr?nog komiteta i Predsedni?tva CK SKJ