Prijem predsednika PK SKJ Veli Deve, u ?ast predsednika Tita, u hotelu "Kosovski bo?uri" u Pri?tini