Poseta tekstilnom kombinatu "Printekst": prilikom odlaska iz kombinata