Prijem indijskog novinara Asvili Kumar Gupta, dopisnika "Hindustan Standarda"