Prijem Klementa Atlija, lidera Laburisti?ke stranke Velike Britanije i Ajva Kirkpatrika