Prijem delegacije odbora za proslavu 30. godi?njice SK Slovenije