Deseta Gradska konferencija SK Beograda u Domu sindikata: dolazak na konferenciju