Prijem generala na čelu sa Ivanom Gošnjakom: grupna fotografija