Prijem grupe studenata organizacije "Eksperimenat u me?unarodnom ?ivljenju"