Drugarsko ve?e omladine Beograda u ?ast Dan Mladosti 1967: za vreme programa omladinskog kulturno-umetni?kog dru?tva "Ivo Lola Ribar" i drugih grupa i solista