Prijem egipatske vojne delegacije, sa na?elnikom ?taba mornarice Solimanom Ezatom na ?elu