Prijem u Belom dvoru za 75. ro?endan: razgledanje poklona ?lanova Izvr?nog komiteta CK, sa nosiocima ?tafete i izvo?a?ima recitala