Dolazak i razgovor sa građanima pred hotelom "Kvarner" u Opatiji