Dolazak i razgovor sa gra?anima pred hotelom "Kvarner" u Opatiji