Prva sednica Saveta federacije odr?ana u zgradi Savezne skup?tine