Ve?ernja poseta domu "Vicko Krstulovi?" u Splitu i razgovor sa seljakom iz Sinja