Prijem i razgovor sa predstavnicima Organizacionog komiteta Me?unarodne izlo?be lova i Sajma lova i ribolova