Prisustvovanje manevrima JNA u okolini Zagreba: u razgovoru sa D?onom Hardingom, ?efom imperijalnog ?taba Engleske