Razgledanje Zavi?ajnog muzeja i obnovljene ?elije biv?eg zatvora u staroj Frankopanovoj kuli, u kojoj je predsednik Tito tamnovao u dva navrata- 1927. i 1933-34, upisivanje u knjigu i odlazak u obli?nji Dom kulture