Prijem u čast feldmaršala Džona Hardinga, šefa imperijalnog štaba Engleske, koji je prisustvovao manevrima JNA