Prijem poljske vojne delegacije, na ?elu sa ministrom narodne odbrane mar?alom Marijanom Spihalskim