Prijem patrijarha Atinagore, carigradskog arhiepiskopa i Vaseljenskog patrijarha