Dolazak u Dom JNA u Prilepu, susret sa predstavnicima grada i razgovor