Prijem Harolda Hagena, ?lana predstavni?kog doma Kongresa SAD