Delegacija CK SK Srbije ?estita predsedniku Titu 30. godi?njicu dolaska na ?elo KPJ