Poseta Pakistanu: ispred rezidencije u Kara?iju, sa Markom Nikezi?em