Poseta Pakistanu: u poseti brodogradili?tu u Kara?iju, razgledanje broda "Al Abas" koji je sagra?en uz saradnju stru?njaka Splitskog brodogradili?ta