Prijem akreditiva bugarskog ambasadora Ljubena Angelova