Poseta Pakistanu: sa Jugoslovenima koji rade u Isto?nom Pakistanu