Prijem predsednika Socijalisti?ke stranke republikanske ?panije Rodolfa Ljopisa i generalnog sekretara Socijalisti?kog saveza omladine republikanske ?panije Salvadorea Martineza Dasija