Poseta Indiji: na aerodromu pred polazak iz Bopala, predaja poklona