Na prijemu u čast Dana Republike Indije: u bašti Raštripati Bavana