Poseta Egiptu: prijem predstavnika Asuana na ?elu sa guvernerom asuanskog okruga, koji je predsedniku Titu poklonio srebrnu maketu obeliska