Osmi kongres Saveza omladine Jugoslavije: u razgovoru sa rukovodiocima u salonu