Prijem u SIV-u povodom Osmog kongresa Saveza omladine Jugoslavije: susret sa stranim delegatima