Sve?ano otvaranje HE "Trebinje": govor predsednika radni?kog saveta i generalnog direktora u strojarnici