Poseta Japanu: prijem lidera Socijalisti?ke partije Japana u rezidenciji Gejhinkan