Poseta Uzbe?koj SSR: na sve?anom koncertu uzbekistanskih umetnika u pozori?tu