Prijem delegata III kongresa Saveza sindikata Srbije