Poseta Iranu: Jovanka Broz u ?etnji, posle ve?ere u hotelu "?ah Abas" u Isfahanu