1968_385_032
Prijem dr. Agostinja Neta, predsednika Narodnog pokreta za oslobo?enje Angole

Dodatne informacije
Komentari