1954_027_034
Boravak u Ankari u toku zvani?ne posete Turskoj: prijem ?lanova diplomatskih misija akreditovanih u Ankari

Dodatne informacije
Komentari