1968_388_076
Proslava 25. godi?njice Republike u Jajcu: Jovanka Broz u obilasku katakombi, koje su slu?ile kao skloni?te za vreme rata

Dodatne informacije
Komentari