1954_027_087
Boravak u Ankari u toku zvanične posete Turskoj: u Ankarskoj operi

Dodatne informacije
Komentari